سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
خدا ایمان را واجب کرد براى پاکى از شرک ورزیدن ، و نماز را براى پرهیز از خود بزرگ دیدن ، و زکات را تا موجب رسیدن روزى شود ، و روزه را تا اخلاص آفریدگان آزموده گردد ، و حج را براى نزدیک شدن دینداران ، و جهاد را براى ارجمندى اسلام و مسلمانان ، و امر به معروف را براى اصلاح کار همگان ، و نهى از منکر را براى بازداشتن بیخردان ، و پیوند با خویشاوندان را به خاطر رشد و فراوان شدن شمار آنان ، و قصاص را تا خون ریخته نشود ، و برپا داشتن حد را تا آنچه حرام است بزرگ نماید ، و ترک میخوارگى را تا خرد برجاى ماند ، و دورى از دزدى را تا پاکدامنى از دست نشود ، و زنا را وانهادن تا نسب نیالاید ، و غلامبارگى را ترک کردن تا نژاد فراوان گردد ، و گواهى دادنها را بر حقوق واجب فرمود تا حقوق انکار شده استیفا شود ، و دروغ نگفتن را ، تا راستگویى حرمت یابد ، و سلام کردن را تا از ترس ایمنى آرد ، و امامت را تا نظام امت پایدار باشد ، و فرمانبردارى را تا امام در دیده‏ها بزرگ نماید . [نهج البلاغه]
etelaate omomi

 

سلــــــــــــــــــــــــــــــــام

قصددارم که ازمعرفی مختصرایران ،کشورعزیزمون شروع کنم :

ایران دریک نگاه :

(پایتخت : تهران

دارای رژیم جمهوری اسلامی میباشد

دین مردم اسلام است

زبان : فارسی

واحدپول : ریال)

تاریخ ایران :

تاریخ ایران به دوبخش تقسیم میشود.

1)تاریخ ایران قبل ازاسلام   2)تاریخ ایران بعدازاسلام

تاریخ ایران قبل ازاسلام :

بناینگذاری سلسله ی مادبه دست دیاگو (708ق.م)

انقراض مادهابه دست کوروش (550ق.م)

فتح بابل به دست کوروش(539ق.م)

فتح مصربه دست کمبوجیه (525ق.م)

آغازسلطنت داریوش بزرگ وتسخیربابل(521ق.م)

جنگ ماراتن (490ق.م)

تأسیس اشکانیان به دست اشک(ارشک)(250ق.م)

شکست رومیان وکشته شدن کراسوس (53ق.م)

انقراض حکومت اشکانی به دست اردشیربابکان(224ب.م)

تأسیس ساسانیان به دست اردشیربابکان (224م)

سلطنت شاپور(242م)

سلطنت بهرام پنجم (420م)

سلطنت قباد(487م)

سلطنت خسروپرویز(591م)

جنگ نهاوند(642م)

کشته شدن یزدگردوانقراض دولت ساسانی (651)

تاریخ ایران بعدازاسلام :

طاهریان :تأسیس(205ه)،انقراض(259ه)

علویان:ظهورحسن ابن یزید(205ه)پایان علویان(301ه)

صفاریان:تأسیس (253)انقراض(287)

سامانیان:تأسیس (204)انقراض (382)

آل زیار:تأسیس (316) انقراض(323)

آل بویه: تأسیس‌(321) انقراض (447)

غزنویان:تأسیس(387)انقراض       (547)

سلجوقیان:تأسیس(441)انقراض(583)

اتابکان فارس:تاسیس(543)انقراض(386)

اتابکان آذربایجان:تأسیس(531)انقراض(621)

غوریان تأسیس(551)انقراض(607)
خوارزمشاهیان :تأسیس(491)انقراض(617)

ایلخانان : تأسیس(617)انقراض(736)

جلایریان:تأسیس(740)انقراض(813)

مظفریان:تأسیس(736)انقراض(795)

قراقویونلوها:تأسیس)809)انقراض(873)

آق قویونلوها:تأسیس(872)انقراض(882)

صفویه:تأسیس(905)انقراض (1135)

افشاریه : تأسیس (1141)انقراض(1160)

زندیه :‍ تأسیس(1167)انقراض       (1209)

قاجاریه: تأسیس(1210ق)انقراض(1339ق)

پهلوی: تأسیس (1304ش)انقراض(1357ش)
جمهوری اسلامی ایران.

جنگ های مهم ایران ازآغازتاکنون:

جنگ ماراتن

جنگ ترموپیل

جنگ گوگمل

جنگ حران

جنگ شاژوراول ووالریانوس

جنگ قادسیه

جنگ تحمیلی

شخصیت های مهم تاریخ (براساس حروف الفبا):

ابومسلم خراسانی

اسدآبادی ،انوشیروان ساسانی،امیرکبیر ،بابک خرم دین ،باقرخان

بزرگمهر،بهبهانی،محمدبهشتی،ثقه الاسلام آیت الله خامنه ای

امام خمینی(ره)،محمدخیابانی،داریوش اول،ستارخان،سوراصرافیل

طباطبایی،طالقانی،فراهانی،آقاخان کرمانی سیدحسن مدرس،

مرتضی مطهری ،ملک المتکلمین ،نظام الملک ،واعظ اصفهانی

دریاچه های مهم:

دریاچه هامون

دریاچه ی ارومیه

دریاچه حوض سلطان

کوههای مهم ایران:

رشته کوههای شمالی

رشته کوه های مرکزی- شرقی

رشته کوه های جنوبی

رشته کوه های غربی

 

 


کلمات کلیدی:


نوشته شده توسط فاطمه بادکبود 89/8/12:: 3:16 عصر     |     () نظر